Giao dịch chứng khoán cần tuân thủ những điều gì?

Để đảm bảo tính công khai và minh bạch trên thị trường giao dịch chứng khoán, chính phủ Việt Nam đã ban hành các luật lệ quy định trong giao dịch nhằm giúp cho người đầu tư và công ty doanh nghiệp có tính trật tự và nâng cao phát triển nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, nếu bạn là nhà đầu tư mới tham gia vào chứng khoán hay các nhà đầu tư lâu năm thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng các luật lệ của Nhà nước. Hãy nhanh chóng tham khảo bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu biết hơn những điều mà bạn cần tuân thủ quan trọng. 

1. Khái niệm về giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán là hành động giao dịch các tài sản, cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng hay hàng hóa,… trên thị trường mở và trên sàn giao dịch. Các cổ phiếu được mua bán tự do cho các nhà đầu tư hay một công ty doanh nghiệp, nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên các giao dịch đó sẽ được thực hiện qua trung gian chứng khoán môi giới hoặc trên sàn chứng khoán. Tất cả các địa điểm đó trên khắp thế giới đều phải được xác nhận tình trạng tài chính và kinh tế để đảm bảo tính giao dịch thuận lợi.

Chứng khoán được biểu hiện bằng chứng chỉ, bút toán sổ sách hay dữ liệu điện tử thể hiện quyền và lợi ích về sở hữu tài sản hoặc phần vốn đối với các công ty cổ phần muốn kêu gọi vốn hoặc muốn cần bán cổ phần công ty để có vốn đầu tư và phát triển. Nó có đa dạng và nhiều loại thể hiện mối quan hệ sở hữu đối với công ty (được xem như là cổ phiếu), thể hiện mối quan hệ chủ nợ (trái phiếu…) hay chứng khoán lai (trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi) hoặc các loại quyền chọn.

Đầu tư chứng khoán hiệu quả giúp bạn tăng nguồn thu nhập

Trên sàn giao dịch luôn tập trung các giấy tờ có giá trị chứng khoán niêm yết và được các nhân viên tiến hành thực hiện mua bán theo quy định của nhà nước. Có thể nói, một chứng khoán tức là một sản phẩm tài chính có khả năng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, chứng khoán là một công cụ tài chính có giá trị, có thể mua bán và nắm giữ như tiền tệ hay một sản phẩm có giá trị quy đổi.

2. Thuộc tính của chứng khoán

Những thuộc tính trong giao dịch mà bạn cần hiểu rõ

Những thuộc tính trong giao dịch mà bạn cần hiểu rõ

Thứ nhất, chứng khoán có tính thanh khoản, có thể hiểu là chứng khoán có thể được chuyển đổi thành tiền mặt như một loại sản phẩm giả trị;

Thứ hai, chứng khoán có khả tính sinh lời dựa trên sự phát triển của công ty mà chủ sở hữu đang sở hữu, nghĩa là chứng khoán có khả năng tạo thu nhập cho chủ sở hữu bằng cách dựa trên sự phát triển và đầu tư hợp lý vào các công ty.

Thứ ba, chứng khoán có tính rủi ro, nghĩa là việc sở hữu, mua bán chứng khoán có thể làm giảm thu nhập của chủ sở hữu.Vì vậy, chứng khoán giống như giao dịch một sản phẩm có giá trị vì vậy phụ thuộc dựa trên sự phát triển hoặc thị trường mà cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm giá trị. 

3. Quy định pháp luật trong chứng khoán

Các loại chứng từ có giá chứng khoán không hoàn toàn giống nhau theo quy định của pháp luật các nước. Trong đó, Việt Nam có pháp luật quy định về chứng khoán bao gồm: cổ phiếu; trái phiếu; chứng chỉ quỹ đầu tư, các loại chứng khoán khác.

Quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với vốn hoặc tài sản của tổ chức phát hành phụ thuộc vào loại chứng khoán mà chủ sở hữu đang giữ. Ví dụ. Người sở hữu cổ phiếu vừa có quyền hưởng lợi vừa có quyền giao dịch chứng khoán với người khác hoặc có quyền lực trọng việc định hướng sự phát triển của công ty mà chủ sở hữu cổ phiếu đang giữ. Loại chứng khoán mà phát hành ra công chúng có thể có ghi danh người sở hữu hoặc không cần ghi tên người sở hữu. 

Quy định pháp luật trong giao dịch

Quy định pháp luật trong giao dịch

4. Nguyên tắc hoạt động 

Thị trường chứng khoán là sân chơi của những nhà chuyên nghiệp biết nắm bắt thị trường cũng như cố vốn kiến thức và định hướng tương lai thị trường rất tốt. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhiều trải nghiệm thì họ có khả năng tính toán và phán đoán tốt những biến động của thị trường chứng khoán, dự đoán lợi nhuận đầu tư cao. Còn đối với những nhà đầu tư ít kinh nghiệm và quy mô nhỏ lẻ và cá thể mới, nếu không có sự tư vấn của các nhà môi giới thì khả năng thua lỗ cũng khá cao.

Khi thực hiện giao dịch không cần quá nhiều thủ tục nhưng đòi hỏi bạn phải là người am hiểu thị trường cũng như là một nhà dự đoán tương lai thị trường một cách xuất sắc.

Trên đây là các thông tin quy định khi tham gia giao dịch chứng khoán. Nếu bạn cần tư vấn hoặc tham khảo thêm nhiều thông tin chi tiết về chứng khoán tại đây