Thực trạng về cơ cấu mặt hàng dệt may

Thực trạng về cơ cấu mặt hàng dệt may

Hàng dệt may Việt nam chủ yếu gia công theo mẫu mã của khách hàng Mỹ; mẫu mã mặt hàng dệt may của Việt Nam hầu như phụ thuộc vào thị hiếu tiêu dùng của thị trường Mỹ, các mặt hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong những năm gần đây chịu sự quản ly bằng hạn ngạch, năm 2007 mặc dù không chịu sự áp đặt của hạn ngạch, nhưng hàng dệt may Việt Nam vẫn còn chịu sử giám sát của Mỹ, có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá.

Hàng dệt may của Việt Nam thường tập trung vào một số mặt hàng truyền thống dễ làm như áo sơmi, áo len, quần áo nam nữ, áo khoác nam nữ,.. Từ năm 2003 đến năm 2006, ba nhóm mặt hàng luôn chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ là quần áo nữ, áo len và quần áo nam.

Mặc dù các trung tâm nghiên cứu và sáng tác mẫu mốt ra đời đã một phần giúp sức làm phong phú các sản phẩm dệt may, nhưng các mẫu mốt đó vẫn chưa khẳng định được khả năng định vị của mình trên thị trường nội địa cũng như thị trường nước ngoài.

Tuy vậy, hầu hết mã hàng đều có mức tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh ngành dệt may Trung Quốc tăng quá “nóng”. Các chuyên gia ngành dệt may cho rằng thị phần hàng dệt may Việt Nam tại thị trường Mỹ có đẳng cấp cao hơn so với hàng Trung Quốc, bắt đầu có sức cạnh tranh.