Tình hình nhập khẩu cà phê của EU

  EU hiện nay có 27 nước thành viên và là thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất. Các công cụ, chính sách điều tiết nhập khẩu…

LẤY NƯỚC MÍA

  1. Lấy nước mía bằng phương pháp ép Để lấy nước mía ra khỏi cây mía, hiện nay trong công nghiệp đường người ta sử dụng hai phương pháp:…