Quảng cáo thương mại

  Để làm rõ thế nào là quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ đối chiếu với quảng cáo phi thương mại. Quảng cáo phi thương mại (Noncommercial Advertising): là…

Mạnh dạn đầu tư cho PR

Muốn sử dụng PR để xây dựng thương hiệu, cũng phải đầu tư một khoản tiền tương xứng vào hoạt động PR. Khái niệm “thiếu vốn” làm PR ở các…

Tổ chức sự kiện và thương hiệu

  Doanh nghiệp có thể tự tạo ra các sự kiện lạ để thu hút lượng lớn công chúng, không cần mời báo chí cũng sẽ tự đến, vì họ…

Thế nào là thương hiệu mạnh

Theo quan điểm của David Aaker, thương hiệu là tài sản, vì vậy một thương hiệu mạnh là thương hiệu tạo ra giá trị lớn. Khi phân tích điển hình…

Tầm quan trọng của thương hiệu

          Một câu hỏi đặt ra là tại sao thương hiệu lại quan trọng? Thương hiệu có vai trò gì mà làm cho chúng có giá trị lớn như vậy…