Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng

Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng

Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng Ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh sản xuất cho xuất khẩu thu ngoại…

Túi tiền điện tử

Túi tiền điện tử

Túi tiền điện tử (electronic purseb) còn gọi là “ví điện tử” là nơi để tiền mặt Internet, chủ yếu là thẻ thông minh (smart card), còn gọi là thẻ…

Giới hạn của thương mại điện tử

Giới hạn của thương mại điện tử

Những hạn chế về mặt kỹ thuật: Hợp nhất giữa Internet và phần mềm TMĐT với các ứng dụng và dữ liệu đã có sẵn là một điều khó khăn….

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

  Thương mại điện tử- một hiện thực và hình thức kinh doanh mới đã và đang làm thay đổi sâu sắc các hoạt động kinh tế và môi trường…