Túi tiền điện tử

Túi tiền điện tử

Túi tiền điện tử (electronic purseb) còn gọi là “ví điện tử” là nơi để tiền mặt Internet, chủ yếu là thẻ thông minh (smart card), còn gọi là thẻ giữ tiền (stored value card), tiền được trả cho bất kỳ ai đọc được thẻ đó; kỹ thuật của túi tiền điện tử tương tự như kỹ thuật áp dụng cho “tiền mặt Internet”. Thẻ thông minh, nhìn bề ngoài như thẻ tín dụng, nhưng ở mặt sau của thẻ, thay cho dải từ là một chíp máy tính điện tử có một bộ nhớ để lưu trữ tiền số hóa, tiền ấy chỉ được “chi trả” khi sử dụng hoặc thư yêu cầu (như xác nhận thanh toán hóa đơn) được xác thực là ” đúng”.

Giao dịch ngân hàng số hóa (digital banking), giao dịch chứng khoán số hóa (digital securities trading): Hệ thống thanh toán điện tử của ngân hàng là một hệ thống lớn gồm các phân hệ như: Thanh toán giữa ngân hàng với khách hàng qua điện thoại, tại các điểm bán lẻ, các kiôt, giao dịch cá nhân tại các gia đình, giao dịch tại trụ sở khách hàng, giao dịch qua Internet, chuyển tiền điện tử, thẻ tín dụng, thông tin hỏi đáp…;Thanh toán giữa ngân hàng với các đại lý thanh toán (nhà hàng, siêu thị…); Thanh toán nội bộ một hệ thống ngân hàng khác; Thanh toán giữa hệ thống ngân hàng này với hệ thống ngân hàng khác.