Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự CT dệt may 7

Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự CT dệt may 7

Lực lượng lao động của Công ty có những đặc điểm sau: Tổng số nhân sự của công ty là 540 người. Trong đó :Nam 133 người, chiếm 24,6%; Nữ 407 người, chiếm 75,4%. Trình độ: Đại học : 52 người, chiếm 9,6%. Cao đẳng và trung cấp : 87 người, chiếm 16,1%. Cấp II và cấp III : 401 người, chiếm 74,3%. Trình độ lành nghề của công nhân trực tiếp ( 475 người ), gồm : Công nhân bậc cao ( bậc 5,6 và 7 ) : 86 người, chiếm 18,1%.  Công nhân bậc 2,3 và 4 : 374 người, chiếm 78,7%.  Công nhân đang đào tạo : 15 người, chiếm 3,2%

Do đặc điểm của ngành dệt may, số công nhân nữ chiếm tỉ trọng lớn (75,4%) và chủ yếu có trình độ văn hóa phổ thông và đều có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Để đạt được đội ngũ nhân sự có trình độ tay nghề trên trước hết nhờ chính sách nhân sự và thu hút nhân tài của Công ty trong suốt thời gian qua được phát huy tốt. Công ty luôn có các chương trình phối hợp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ với các trường : Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thủ Đức, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh để ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt Công ty luôn có phong trào thi đua, nghiên cứu sáng tạo và nâng cao tay nghề. Đây cũng là nét đặc trưng, riêng biệt được phát huy rất hiệu quả, nhất là giai đoạn chuyển qua sản xuất hàng cho thị trường, mang lại nhiều thành quả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trình độ và năng lực của cấp quản lý vẫn chưa đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới. Cụ thể thời gian qua công tác tiếp thị bán hàng đã mang lại hiệu quả nhất định nhưng chưa có nhân sự chuyên biệt về marketing để xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng thiếu nhân sự để định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo chuẩn mực quốc tế như ISO , SA 8000 .v.v. Ngoài ra, sự điều chuyển cán bộ quản lý cấp cao như giám đốc và các phó giám đốc của Quân khu 7 đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý điều hành của Công ty.