Phát triển nguồn lực dệt may

Phát triển nguồn lực dệt may

Phát triển nguồn lực dệt may

Trong bối cảnh hiện nay, từ quốc gia, khu vực đến các tập kinh tế và ngay cả các doanh nghiệp nhỏ mà sự thành công và phát triển suy cho cùng cũng là nhờ con người, và sự cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức là sự cạnh tranh về con người. Điều đó khẳng định phát triển nguồn nhân lực, phát triển yếu tố con người làm trọng cùng với cơ chế quản lý và điều hành hướng tới sự khuyến khích động viên mọi người trong Công ty nổ lực làm việc vì mục tiêu chung.

Tăng cường đào tạo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp, trong đó tập trung mạnh vào các bộ phận sau:

Bộ phận chuyên trách về marketing : Đây là bộ phận vừa thiếu vừa yếu và chưa được chú trọng trong thời gian qua. Do vậy, việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho bộ phận này rất cấp bách cho việc triển khai hàng loạt đầu tư để mở rộng thị trường. Hiện nay cơ chế quản lý nhân sự và cơ cấu tổ chức của Công ty Dệt May 7 đang chịu sự điều phối và thuyên chuyển của Quân Khu 7 nên cần có hướng tuyển dụng theo dạng chuyên viên theo hợp đồng hoặc có thể thuê các công ty chuyên nghiệp bên ngoài để thực hiện.

Phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng thực sự am hiểu về sản phẩm và nguyên liệu thiết bị ngành dệt may, đồng thời có chuyên môn nghiệp và kỹ năng bán hàng.

Xây dựng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết có khả năng tiếp thu và vận dụng tốt các công nghệ thiết bị hiện đại.

Chuyển hướng sử dụng nhân công trực tiếp trong các bộ phận dệt nhuộm : đặc điểm chung và vấn đề lâu nay là sử dụng gần như tuyệt đối lao động nữ và đa số là công nhân trẻ và thâm niên lẫn tay nghề thường không cao. Những người có tay nghề cao thường lớn tuổi ít được sử dụng vì cho rằng không bảo đảm sức khoẻ trong môi trường công việc của ngành dệt, nên được chuyển qua làm công việc phụ trợ. Do đó, không tận dụng được nguồn nhân lực này là rất lãng phí.