Quảng cáo và thị trường hàng hoá

 

Quảng cáo cung cấp thông tin về thị trường. Thị trường bao gồm có nhiều hàng hoá, nhiều sản phẩm, do nhiều người cung cấp.Quảng cáo thị trường hàng hoá không chỉ cung cấp thông tin về thị trường cho khách hàng mà còn có vai trò vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp, giúp các công ty, doanh nghiệp có những chiến lược kinh doanh hợp lý, tìm thị trường phân phối sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Có tính chất cạnh tranh cao. Sự cạnh tranh giữa các thị trường tiêu thụ cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn qua các quảng cáo về htị trường. Thị trường nào được quảng bá mạnh hơn sẽ gây sự thu hút của công chúng, góp phần vào việc tăng doanh thu, tạo được vị thế, thương hiệu trong lòng công chúng.

Nhu cầu xuất hiện hàng hoá mới trên thị trường. Khi người tiêu dùng đã quá quen với các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của thị trường đó, họ sẽ không thấy được sự thu hút của thị trường hàng hoá đó. Do vậy việc cạnh tranh, tìm các sản phẩm mới giữa các thị trường là vô cùng quan trọng trong việc phát triển, tìm tòi các sản phẩm hàng hoá mới giữa các doanh nghiệp.

Chất lượng hàng hoá phải luôn đảm bảo. Do có sự cạnh tranh giữa các thị trường hàng hoá mà việc nâng cao chất lượng hàng hoá là điều tất yếu để giữ khách hàng và thu hút những khách hàng tiềm năng.

Điều này thể hiện rất rõ qua sự cạnh tranh của các mạng dịch vụ viễn thông hiện nay. Những chiêu thức khuyến mại, những cách thức chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ là biện pháp thiết thực để giữ khách hàng và thu hút khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ.

Xu hướng của người tiêu dùng thường nghiêng về những sản phẩm được quảng cáo.