Latest Posts

Tác động của quảng cáo

  Quảng cáo là phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của bất cứ công ty nào. Do vậy nó có sức tác động rất lớn tới việc…

Tầm quan trọng của thương hiệu

          Một câu hỏi đặt ra là tại sao thương hiệu lại quan trọng? Thương hiệu có vai trò gì mà làm cho chúng có giá trị lớn như vậy…

Thế nào là thương hiệu mạnh

Theo quan điểm của David Aaker, thương hiệu là tài sản, vì vậy một thương hiệu mạnh là thương hiệu tạo ra giá trị lớn. Khi phân tích điển hình…

Tổ chức sự kiện và thương hiệu

  Doanh nghiệp có thể tự tạo ra các sự kiện lạ để thu hút lượng lớn công chúng, không cần mời báo chí cũng sẽ tự đến, vì họ…

LẤY NƯỚC MÍA

  1. Lấy nước mía bằng phương pháp ép Để lấy nước mía ra khỏi cây mía, hiện nay trong công nghiệp đường người ta sử dụng hai phương pháp:…

Thị trường của CT Dệt may Thành Công

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, để trở thành một doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường, công việc đầu tiên bao giờ cũng cần…

Chiến lược liên doanh của dệt may 7

Chiến lược liên doanh của dệt may 7 Chiến lược liên doanh , chia xẻ nguồn lực:Đây là chiến lược thực sự rất quan trọng đối với Công ty ,…

CCTC của CTCP KD thiết bị công nghiệp

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày…